Blog

Monta mahdollisuutta parantua

Parantuminen kuuluu meille Jeesuksen veri haavojen kautta. Profeetta Jesaja kirjoittaa: “Mutta totisesi meidän sairautemme Hän kantoi… ja Hänen haavainsa kautta me olemme parannetut”. Jes.53:4-5

1. Parantuminen kättenpäällepanemisen kautta
“Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.” Mk. 16:17-18

2. Parantuminen terveeksitekemisen lahjojen kautta
“Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama… toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä”. 1. Kor. 12:4,9.

3. Parantuminnen sopimusrukouksen kautta
“Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa.” Matt. 18:19

4. Parantuminen uskon kautta, jonka Jeesus vaikuttaa
“Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne.” Apt. 3:16

5. Parantuminen oman uskon kautta
“Silloin hän kosketti heidän silmiänsä ja sanoi: Tapahtukoon teille uskonne mukaan”. Matt. 9:29

6. Parantuminen ehtoollisen kautta
“sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sentähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois.” 1. Kor. 11:29-30

7. Parantuminen öljyllä voitelemisen kautta
“Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi.” Jaak. 5:14-15
Matti Wendelin

SIUNAUS

Yksi Raamatun tunnetuimpia kertomuksia on kertomus nuoresta Joosefista, jonka hänen veljensä myivät Egyptiin, missä Joosef joutui Potifarin orjaksi.

"Ja siitä ajasta lähtien, kun hän (Potifar) oli uskonut hänen (Joosefin) haltuunsa talonsa ja kaiken, mitä hänellä oli, Herra siunasi egyptiläisen taloa Joosefin tähden. Ja Herran siunaus oli kaikessa, mitä hänellä oli kotona ja kedolla" 1. Moos. 39:5.
Joosef on Vanhassa Liitossa esikuva Jeesuksesta. Tämä jae kertoo meille mielenkiintoisen viisauden siunauksesta. Jos annamme kaiken, mitä meillä on Herran haltuun, niin siunaus tulee kaikkeen, mitä meillä elämässä on. Herran haltuun antamine tarkoittaa, että Hän saa vapaasti hallita meitä ja kaikkea, mitä meillä on.

VALITSE SIUNAUS: "Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte."
Matti Wendelin.

VOITTAVA RUKOUS

“Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä”. 1. Tim. 2:8
Rukous on yhteyden pitämistä Jumalaan. Jumalan lupaukset ja teot eivät tapahdu “itsestään”. Jumala on säätänyt, että meidän tulee rukoilla Häntä. Jaakob kirjoittaa: “Teillä ei ole, sentähden, että ettette ano”. Jaak. 4:2.

Saadaksemme vastauksia, meidän tulee rukoilla uskossa. “Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä, sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tulli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta saavansa mitään”. Jaak. 1:6-7
Joku sanoi kerran, että uskon rukouksen voi rukoilla vain kerran, ja jos rukoilemme samaa lupausta uudestaan, se osoittaa, että emme rukoile uskossa, sillä Jumala kyllä muistaa sen, mitä me rukoilemme. Tämä on liian “musta valkoinen” käsitys uskon rukouksesta.
Elia oli yksi voimakkaimpia Vanhan testamentin profeettoja. Hänellä oli Herran sana (lupaus), ettei sataisi ja myöhemmin, että sataisi. Kun Jumala pitkän kuivuuden jälkeen lupasi sateen maahan, Elia nousi vuorelle ja rukoili rukoilemalla, että sataisi. Hänen palvelija kävi monta kertaa katsomassa ulkona, näkyykö mitään merkkiä Jumalan lupauksesta - sateesta. Kun ei näkynyt, Elia jatkoi rukoilemista, kunnes lopulta kaukana taivaan rannalla näkyi pienen pieni kämmenen kokoinen pilvi, josta kehittyi valtava sade (siunaus).
Seitsemännellä kerralla palvelija sanoi: "Katso, pieni pilvi, miehen kämmenen kokoinen, nousee merestä". Niin Elia sanoi: "Nouse ja sano Ahabille: Valjasta ja lähde alas, ettei sade sinua pidättäisi”. 1. Kun. 18:44

Elian tavoin, sinäkin voit saada vastauksia rukouksiin. “Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi; eikä satanut maan päällä kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen”. Jaak. 5:17. Ole kestävä uskossa ja rukouksessa. Rukous on elämän tapa ja paras tapa oppia rukoilemaan on rukoilla. Jeesus sanoi “…tulee aina rukoilla eikä väsyä”. Luuk. 18:1
Jeesus opetti: “Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan”. Matt. 7:7-8 Hyvät ystävät; on tärkeää, että jokaisella meillä on henkilökohtainen päivittäinen yhteys rukouksessa Jumalaan. Tärkeää on myös, että rukoilemme yhdessä. Valitse ja päätä rukoilla aina ja kaikkialla. Laita jakoon.
Tykkää tai laita rukousaihe, niin tiedän muistaa rukouksessa! Haluatko kertoa kiitos aiheita, millaisia rukous vastauksia itse olet saanut?
Siunausta sinulle. Matti Wendelin
Aiheeseen liittyvää: Room. 8:26, Dan. 9:23, Joh. 4:24